Planlagt golfbane

Kontaktinfo

hundelufting
inngjerdet område

hvorfor golfbane

GO TO: www.trondheimpar3golf.no

se også den nye siden, new page:  www.trondheimpar3golf.no

HUNDELUFTING I INNGJERDET OMRÅDE

(Denne siden stenges snart). (Soon, this site will be closed.)


Drivingrangen i drift siden 2003

PAR 3 GOLFBANE PÅ HAVSTEIN  Åpner i juni 2013.

Ny side/new page:  www.trondheimpar3golf.no

Sommeren 2010 startet byggingen av en 9-hulls par3bane på området på nordsiden (skrånenede ned mot sentrum).
Dette blir en liten bane med hullengder på 60-130m. Banen blir en "Pay&play-bane". Dvs.
åpen for alle. Pris pr. runde blir 50-100 kroner. Sesongkort 1 - 2000 kroner og familiekort 3-4000,-
I forbindelse med banebyggingen opparbeides også 900m turveier i randsonene. Denne er nær
fullført. Det som gjenstår er planting av busker, toppdekke og tilknytning mellom stien og Harevegen.
 
På strekningen mot sørvest (til høyre for drivingrangen) er det laget 2 luftegårder for hunder. Her kan hunder slippes
fri og får anledning til naturlig lek med andre hunder (sosialisering). (Se meny til venstre).
Domenet: "www.trondheimpar3golf.no" tas ettehvert i bruk som hovedside for banen.


Hull 4 120-130m, (litt oppover).

NÅR ER PAR3BANEN FERDIG?
Før banen kan åpne må gresset over hele banen få vokse seg tett. Her er godt vær og god temperatur avgjørende. Bunkrene (13 stk) skal gjøres ferdige. Ellers spirer og gror det.  Greenene skal få flere lag med sand. Det skal arbeides med områdene rundt banen, planting av busker, ferdigstillelse av avløpssystemene og turveiene. Turveiene vil bli stengt i forbindelse med dette arbeidet. Vi planlegger åpning av banen i juni 2013.


Green 5, (lange baller ruller i vannet).


Green 6, kun 62m, delvis over vann. Litt krevende, men en 1/2 til 3/4 sving og solid balltreff med wedge og ballen ligger på greenen.

Ny side:  www.trondheimpar3golf.no

HVEM KAN SPILLE PÅ PAR3BANEN?
Selvfølgelig, alle aktive og tidligere aktive golfspillere og de som tidligere har bestått prøve til Grønt Kort.

Pay&play:
Konseptet: pay&play har hele tiden ligget inne som en modell for driften. Det innebærer at en skal kunne spille banen uten å være golfspiller.(en golfspiller er medlem i en klubb som eier/disponerer en godkjent golfbane). Av hensyn til andre golfspillere og av hensyn til omgivelsene, må vi likevel stille visse krav til spillerne. Noen nøkkelord er: respekt for andre spillere, respekt for banen og respekt for risikoen golfspillet innebærer.  I tillegg til dette må spillere ha en viss kontroll på lengde og retning på slagene. Vite sånn noenlunde hvilke jern en skal slå med, kunne slå korte slag (chippe) og kunne litt om slag fra sand. Generell oppførsel, sikkerhet,  reparasjon av nedslagsmerker og oppslått torv. Banen har alle de vanlige element som: OB (out of bounce=utenfor banen), sandbunkre, vannhinder og sidevannshinder. Spillere må derfor også kunne litt om dette.
Fadder: En nybegynner kan også være med en golfspiller på banen. Fadderen (golfspilleren) har da ansvar for å lære opp eleven og å gi veiledning under spillet på banen. Vi vil etterhvert også arrangere egne nybegynnerkurs på Havstein. Dette vil bli enkle kurs for å kunne spille banen på Havstein. Kurset kan også utvides til spill på vanlige golfbaner. Dette blir i samarbeide med en golfklubb.
For dere som ønsker å spille når banen åpner, vil det være lurt, allerede nå, å sette seg inn i det som er nevnt over. instruksjon og regler finnes sikkert på nettet. En bør også ta kontakt med en golfspiller for å få instruksjon. Når du står på rangen bør du prøve å velge ut ulike mål som du prøver å få ballen til å stoppe ved. Prøv gjerne med ulike jern og finn ut hvor langt du slår med ulike køller. Til grønt flagg, den hvite ringen, de tykke hvite pinner og rødt flagg vil være typiske hullengder på banen. Husk, det er hvor ballen stanser som gjelder, ikke hvor den lander. (For å ha glede av å spille på banen, må en kunne; slå 3 kontrollerte og  rolige slag etter hverandre med tilskuer som ser på at du slår. Greier du ikke det, blir det bare "rot" når du kommer på banen).

Utstyret du trenger for spill på Havstein Par3golfbane er: Køller med slaglengde inntil 130m, greengaffel for reparasjon av nedslagsmerker på greenen, et par baller og pegger for å sette ballen på når du starter fra utslagsplassen på et nytt hull.
Køller for herrespillere vil være: jern: 7-8-9-PW-GW-SW,putter., for damer: helsett.  Vi vil etterhvert prøve å få satt sammen
noen sett for utlån. 

I 2013 arrangeres det turneringer i "Par3Golf" (for alle!). Banerekorden? Vi tror den havner på 22 slag (-5) på 9 hull (par 27).
Det arrangeres: Midt-norsk mesterskap i par3golf,  Midt-norsk mesterskap i pitch&put + en del andre, mer eller mindre formelle
turneringer.("Havstein Neighbors",  turneringer for barn/forelder, studentturneringer i Par3Golf etc.)     Ideer og ønsker mottas!

Banen på Havstein vil bli en utmerket kursbane. Her vil eleven lære alt om oppførsel og også om hurtig spill. Med bunkre, skog og vannhinder, vil også alle regler læres. Som arrangør av "veien til golf", må anlegget ha samarbeide med en eller flere klubber. Interesserte klubber kan gjerne ta kontakt for avtale.

    (se flere bilder her)


Hull 1. Skog på høyre side. Her er det arbeidet med rydding i skogbunnen og fjerning av lave greiner.

Foreløpig scorekort
1    84m
2    74m
3    83m
4  123m
5  103m
6    62m
7  110m
8    91m
9    87m

Ny side: www.trondheimpar3golf.no

SE FLERE BILDER.

Ola Wanvik 91172405